דו, תלת ורביעיות

שונות דו, תלת ורביעיות

שלישיה במגדל דו, תלת ורביעיות